This text is replaced by the Flash movie.

Badanie tętna - dokonuje się go na tętnicach powierzchniowych, głównie tętnicy promieniowej, choć także na tętnicy szyjnej zewnętrznej (najlepsze miejsce badania w wypadkach zagrożenia życia), ramiennej, udowej, podkolanowej, skroniowej i grzbietowej stopy. Technika badania sprowadza się do uciśnięcia tętnicy w miejscu, w którym leży bezpośrednio pod skórą czubkami dwóch palców. Do badania tętna nie stosuje się kciuka, ponieważ w ten sposób można pomylić tętno badanego z własnym.

W czasie mierzenia pulsu zwraca się uwagę na cechy tętna, którymi są:

- częstość (ilość wyczuwanych uderzeń w ciągu minuty), której wartości
- prawidłowe zależą głównie od wieku. 

W czasie badania na uwadze należy mieć, że nie należy badać tętna po wysiłku fizycznym (po dużym wysiłku fizycznym częstotliwość może nawet przekraczać 200 uderzeń/min.) lub w stanie przeżyć emocjonalnych. 

Tętno może być częste (pulsus frequens) lub rzadkie (pulsus rarus). Przeciętna częstość tętna waha się od wieku wynosi około:
 
- u płodu: 150/min 
- u niemowląt: 130/min 
- u dzieci: 100/min 
- u młodzieży: 85/min 
- u dorosłych: 70/min 
- u ludzi starszych: 90/min 

- miarowość – tętno jest miarowe (pulsus regularis) jeśli wszystkie uderzenia wykazują jednakową siłę, a odstępy między nimi są jednakowe, w przeciwnym razie mówimy o tętnie niemiarowym (pulsus irregularis); 

- wypełnienie – określa wysokość fali tętna i zależy od wypełnienia tętnicy krwią, co z kolei zależy od rzutu serca. Tętno może być wysokie (pulsus altus, pulsus magnus), małe (niskie, pulsus parvus), nitkowate, nierówne i dziwaczne; 

- napięcie – cecha tętna będąca wyrazem ciśnienia tętniczego. Tętno może być twarde, miękkie bądŹ dwubitne. 

- chybkość – zależy od szybkości wypełniania się tętnicy i zapadania jej światła w okresie jednego cyklu serca. 

Zależy od prędkości przepływu krwi i podatności ściany tętnic. Tętno może być chybkie (pulsus celer) lub leniwe (pulsus tardus). 
 
Diagnostyka kardiologiczna
Próba wysiłkowa
Badania echokardiograficzne
Konsultacje z zakresu kardiologii


Źródło ciekawostek medycznych:
www.wikipedia.pl

   |    home    |    specjaliści    |    zakres badań    |    rejestracja    |    kontakt    |    RODO    |

design by Imprex